Voor verschillende soorten zaaizaden en groenbemesters bent u bij ons aan het goede adres. Mede gelet op de steeds strengere milieueisen en wet- en regelgeving, is het van belang dat u zich goed laat adviseren welke zaaizaden en groenbemester te gebruiken.

De keuze op het gebied van zaaizaad is ook een belangrijke. De opbrengst van uw land per hectare is van belang, maar ook moet er ingespeeld worden op de behoefte van de melkkoe zodat ook deze productie zo hoog mogelijk is. De keuze uit diverse zaaizaden is dus erg van belang. Het is een samenspel van factoren dat zorgt voor de hoogste efficiëntie en dus ook opbrengst.

Maïs

Wij leveren een uitgebreid pakket aan maïszaden van verschillende veredelaars zoals KWS, LG, Pioneer, MOVO-zaden en EuroCORN.

Weidemengsels

Voor weilanden bieden wij verschillende door- en inzaai- mengsels aan. We hebben de beschikking over onze eigen MON FUTURUM samenstellingen. Deze bestaan uit MAX 3 voor doorzaai, MAX 4 voor beweiden en HOOGPRODUCTIEF voor maaien. Daarnaast leveren wij merken zoals DLF, Barenbrug, Ten Have Seeds en Limagrain.

Groenbemesters

Groenbemesters worden in de landbouw ingezet omdat zij ervoor zorgdragen om de bodem beter te voorzien van organische stoffen, maar  ook om erosie en uitspoeling van stikstof in de winter te voorkomen. Een gezonde bodem zorgt gewoonweg voor hogere opbrengsten.